Categories
Hướng dẫn sử dụng Thông tin

Cách trình bày ngôn ngữ trên tem nhãn hàng hóa

Nhãn hàng hóa có nhiệm vụ chuyển tải thông tin đế người tiêu dùng và các khâu kiểm duyệt. Chính vì vậy, việc thiết kế hình ảnh, cách trình bày ngôn ngữ cần có sự nhất quán và tuân thủ được 1 số nguyên tắc sau. – Tên quốc tế hoặc tên khoa học của thuốc dùng […]