Categories
Hướng dẫn sử dụng Thông tin

Hướng dẫn cắt decal máy Trung Quốc

Để công việc có kết quả cao và việc cắt bế trở nên chính xác hơn, bạn nên sử dụng bản thiết kế cắt Decal bằng Corel 13 (X3). Sau đây là các bước cắt decal được thực hiện trên máy cắt Trung Quốc. Mở Corel X3 thiết kế bản vẽ yêu cầu: Xuất files […]