Categories
Thông tin Tin tức

Nhãn hàng hóa và những quy định chung

Nhãn hàng hóa là dấu hiệu để người tiêu dùng nhận biết về thương hiệu sản phẩm, về những thông tin cần thiết liên quan đến việc sản xuất, phân phối hàng hóa, chính vì thế, nó cũng có những quy định chuẩn cần thiết để đảm bảo tính an toàn cho người tiêu dùng và […]