Categories
Decal nam châm cao su Dịch vụ

Nam châm dẻo quảng cáo

Nam châm dẻo quảng cáo là một dạng nam châm dẻo, hay còn gọi là nam châm tủ lạnh, nam châm log, được sản xuất với lực hút của nam châm vĩnh cửu giúp gắn chặt lên tủ lạnh, xe hơi, cửa ra vào. Nam châm dẻo quảng cáo bao gồm: – Dạng logo với thông tin […]