Categories
Decal nam châm cao su Dịch vụ

Nam châm dẻo dạng tấm

Nam châm dẻo dạng tấm hay còn gọi là nam châm dẻo A4, nam châm dẻo A3, được cấu tạo từ bột nam châm và các nguyên liệu polime. Nam châm dẻo dạng tấm (nam châm cao su dạng tấm) được cấu tạo như nam châm dẻo dạng cuộn và thường có các kích thước tương tự […]