Categories
Hướng dẫn sử dụng Thông tin

Những lỗi cơ bản “giết chết” thương hiệu

Hệ thống nhận diện thiếu nhất quán, hình ảnh nghẻo nàn, nhân viên không được đào tạo bài bản, không biết tận dụng khách hàng… là những lỗi cơ bản nhất có thể “giết chết” một thương hiệu. Hệ thống nhận diện thiếu nhất quán Một công ty chỉ được dùng cùng một tên, logo, […]