Categories
Thông tin Tin tức

Một số loại giấy in thông dụng

Để có một sản phẩm in ấn đẹp, bắt buộc bạn phải có những hiểu biết tương đối về giấy in – một chất liệu quyết định chất lượng sản phẩm. Trong ngành in, có những loại giấy thông dụng sau: – Giấy Ford: là loại giấy phổ biến và thông dụng, thường thấy nhất […]