Tags: Giấy Ford

Một số loại giấy in thông dụng

Để có một sản phẩm in ấn đẹp, bắt buộc bạn phải có những hiểu biết tương đối về giấy in – một chất liệu quyết định chất lượng sản phẩm. Trong ngành in, có những loại giấy thông dụng sau: – Giấy Ford: là loại giấy phổ biến và thông dụng, thường thấy nhất