Categories
Decal chuyển nhiệt Sản phẩm

In offset là gì?

Vì sao gọi là in offset (offset = truyền qua)? In offset là khi in bản in không ép trực tiếp lên giấy hay vật liệu in như những phương pháp in khác mà sẽ được ép lên bề mặt một tấm cao su, sau đó tấm cao su này mới được ép lên bề […]