Categories
Decal nam châm cao su Dịch vụ

Đặc điểm nam châm dẻo dạng cuộn

Nam châm dẻo dạng cuộn là một dạng của nam châm dẻo có một mặt hút sắt màu nâu ở phía sau, và một mặt bóng có màu (xanh, đỏ, vàng…) ở phía trước.  Nam châm dẻo được tạo thành từ hợp chất nhựa hoặc là cao su, chúng được kết hợp với bột từ của […]